Demens er en sygdom i hjernen.

I hjernen er der mange hjerneceller.

Demens gør at hjernecellerne langsomt forsvinder.

Sygdommen demens forsvinder ikke.

Man kan leve mange år med demens.