Hva kan skje?

De som har demens, oppfører seg annerledes. De kan glemme hvordan de gjør vanlige ting.

Buss som kjører forbi et busstopp.
John reiste alltid alene til arbeidet. Nå glemmer han hvor han skal gå av bussen