Om siden

Lettlest om demens er informasjon om demens tilrettelagt for personer med utviklingshemning og kognitiv funksjonsnedsettelse. Informasjon og kunnskap er viktig for å mestre egen sykdom, eller vite hvordan en best mulig kan samhandle med noen i nær relasjon som får demens.

Lettlest om demens er en nettside hvor brukeren får presentert informasjon via tekst, bilder, animasjon og tale. Det er også laget en quiz som oppsummerer innholdet. Sidene kan leses alene, eller sammen med noen som kan hjelpe til å forklare vanskelig innhold.  

Lettlest om demens er tilgjengelig på alle nordiske språk, lule-, nord- og sørsamisk og engelsk.

Lettlest om demens er utviklet og finansiert i samarbeid mellom Nasjonalt senter for aldring og helse, Nordens velferdssenter (NVC), en institusjon innenfor Nordisk ministerråds sosial- og helsesektor, og Sametinget.

Ide og manus: Frode Kibsgaard Larsen, Lene Kristiansen og Martin Lundsvoll, Nasjonalt senter for aldring og helse.

Webutvikling, design og animasjon: Headspin AS

Lydstudio: Nitro Sound AS

Oversettelse: NVC har bistått i oversettelse til de nordiske språk. Samisk og engelsk er oversatt av Semantix.

Prosjektgruppe: Nordisk temanettverk om demens og utviklingshemning ved NVC.