Ta HENSYN

Om du er rolig, hjelper du andre til å føle fred og ro.

Ville denne mannen vært rolig og avslappet?
Dere kan finne et rolig sted å være sammen.