Ta HENSYN

Om du er rolig, hjelper du andre til å føle fred og ro.

En mann sitter i rotete og bråkete omgivelser.
Ville denne mannen vært rolig og avslappet?
En mann sitter i rotete og bråkete omgivelser.
Dere kan finne et rolig sted å være sammen.