VIKTIG å huske!

Hvem kan hjelpe? Primærkontakt og andre tjenesteytere. Lege. Noen i familien. En venn. Verge.

En person tapper en annen på skulderen.