Hva er DEMENS?

Demens påvirker mange ting. Vi merker det mest på hvordan folk husker og hvordan de oppfører seg.