Demens QUIZ

1

2

3

4

5

6

7

Er demens en sykdom i magen?

du klarte quizen og er nå ekspert i demens.

FERDIG