Demens er en sykdom i hjernen.

I hjernen er det mange hjerneceller.

Demens gjør at hjernecellene sakte blir borte.

Sykdommen demens blir ikke borte.

Du kan leve mange år med demens.