Alle mennesker kan få demens.

Det er mest vanlig at gamle mennesker får demens.

Personer som har Downs syndrom kan få demens tidligere enn andre.

Det er ingen sin feil at noen får demens.

En kan ikke få demens av andre.