Etter hvert blir noen så syke at de trenger hjelp hele tiden.

Man kan få mer hjelp der en bor.

For noen er det best å flytte på sykehjem.

En skal bli tatt godt vare på og føle seg trygg.

Familie og venner bør ofte besøke den som har demens.