Demens gjør at en begynner å glemme mye.

Det blir vanskelig å gjøre det en normalt klarer å gjøre.

En orker mindre og må kanskje slutte å jobbe.

Noen ganger blir en trist, redd eller oppfører seg litt annerledes.

En kan fortsatt være med venner og gjøre hyggelige ting.