Demens gör att man börjar glömma mycket.

Det blir svårare att göra det som man normalt klarar av.

Man orkar mindre och några måste kanske sluta jobba.

Någon gång kan man bli ledsen, rädd eller börja uppföra sig lite annorlunda.

Man kan fortsätta att vara med sina vänner och göra roliga saker.