Om sidan

Lättläst om demens innehåller lättläst information om demens, anpassad för personer med funktionshinder och med kognitiv funktionsnedsättning. Information och kunskap är viktigt för att hantera sin egen sjukdom eller för att veta hur man bäst kan ta hand om och samverka med någon man har en nära relation med och som får demens.

Lättläst om demens är en nätsida där brukaren får Information presenterat via text, bilder, animation och tal. Presentationen avslutas med ett quiz som summerar innehållet. Sidorna går bra att läsa på egen hand, eller tillsammans med någon som kan hjälpa till och förklara svåra ord eller innehållet.

Lättläst om demens är tillgängligt på alla nordiska språk, lule-, nord- och sydsamiska samt engelska.

Lättläst om demens är utvecklat och finansierat I samarbete mellan Nasjonalt senter for aldring og helse i Norge, Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet samt Sametinget.

Idé och manus: Frode Kibsgaard Larsen, Lene Kristiansen och Martin Lundsvoll, Nasjonalt senter for aldring og helse.

Webbutveckling, design och animation:Headspin AS

Ljud:Nitro Sound AS

Översättning: Nordens välfärdscenter har bistått i översättningarna till de nordiska språken. Samisk och engelsk översättning har utförts av Semantix.

Projektgrupp: Nordisk temanätverket om demens och funktionshinder, Nordens välfärdscenter