Demens är en sjukdom i hjärnan.

I hjärnan finns det många hjärnceller.

Demens gör att hjärncellerna sakta försvinner.

Sjukdomen demens försvinner inte.

Man kan leva många år med demens.