Några mediciner gör att man kommer ihåg mer och mår bättre.

Det hjälper att ha snälla och tålmodiga vänner.

Den som har demens behöver gott om tid på sig för att prata.

Det är smart att använda hjälpmedel för att minnas.

Det är bra att göra det man kan själv, och få hjälp av andra med det man inte klarar själv.