Med tiden blir en del så sjuka att de måste ha hjälp hela tiden.

Man kan få mer hjälp där man bor.

För några är det bäst att få flytta till ett sjukhem.

Man ska få god omsorg och känna sig trygg.

Familj och vänner bör ofta besöka den som har demens.