Tematavle med 42 temabilder og tilhørende tekst.

En samling av 42 tegninger
med ord under
som forklarer hver tegning.
Disse kan brukes
når du snakker om demens.
Pek på det du skal snakke om.

Ord som står på tematavlen:
Hva, ikke, ringe lege, spise sunt, trist, hjerne, test, hvem, spørre,  undersøke, jobb(e), orker mindre, hjerneceller blir borte, hjelpemidler, jeg, få, snakke sammen, aktiviteter, trygg, medisin, smitter ikke, du, huske, forklare, følelser, gammel, sykehus, vær sammen med venner og gjør hyggelige ting, folk og personer, glemme, kartlegge, vanskelig, helse, bo hjemme og hjem, demens, lege, hjelp og hjelpe, være aktiv, redd, sykdom, sykehjem, Downs syndrom.