Hjernen

Hjernen forteller kroppen hva den skal gjøre. Her ser du noe av det hjernen hjelper oss med.

Huske på ting. Gå og løpe
Snakke og synge. Spise og drikke. Kle på oss.