Hjernen

Hjernen forteller kroppen hva den skal gjøre. Her ser du noe av det hjernen hjelper oss med.

Gutt som lurer på hva klokka er, og jente som løper.
Huske på ting. Gå og løpe
Gutt som lurer på hva klokka er, og jente som løper.
Snakke og synge. Spise og drikke. Kle på oss.